Krijg je een vergoeding voor eiceldonatie? Vraag je je af of je een compensatie krijgt wanneer je een eicel doneert? Daar kunnen we een heel objectief antwoord op geven. De wet van 6 juli 2007 stelt dat je als donor van eicellen niet betaald mag worden. Een eiceldonatie is een kosteloze handeling, aan de basis ervan mag geen financiële stimulans liggen.

Een echte vergoeding voor een eiceldonatie bestaat er dus niet en zul je ook niet ontvangen. Wat je wel mag verwachten is een compensatie voor de kosten die je maakt in het kader van de eiceldonatie.

Voor welke kosten krijg je een compensatie?

• Verplaatsingen
• Eventueel werkverzuim
• Onkosten voor bloedafnames en echografieën

Je merkt het: een eiceldonatie wordt niet echt vergoed, maar je krijgt wel een compensatie voor bepaalde kosten.