Vraag je je af wat je rechten en plichten zijn bij eiceldonatie? In de eerste plaats is eiceldonatie bij wet anoniem. Dat wil zeggen dat noch de ontvangers noch de eventuele kinderen ooit enige informatie zullen krijgen over je identiteit als donor. Jij kunt op jouw beurt ook nooit informatie krijgen over de ontvangers of hun kinderen. Enkel bij gekende donatie is de identiteit van de betrokken partijen bekend. Hier vind je alvast de geldende wetgeving inzake eiceldonatie.

Donor? Dit zijn jouw rechten en plichten bij eiceldonatie

Als donor moet je vóór de eiceldonatie een verklaring ondertekenen waarin je vrijwillig afstand doet van die eicellen. Hieruit volgt dat alle verantwoordelijkheden met betrekking tot het ouderschap ten aanzien van de kinderen die uit die eicellen verwekt zijn, liggen bij de ontvangers en niet bij de donor. Als je je aanbiedt als eiceldonor en aan een behandeling begint, engageer je je om de instructies van de arts en de coördinator nauwgezet te volgen. Je hebt bovendien het recht om op elk moment de behandeling stop te zetten.