Ken je koppels die jammer genoeg kampen met vruchtbaarheidsproblemen en wil je een handje helpen, zodat ook zij het geluk van het ouderschap zouden kunnen ervaren? Als kandidaat-donor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je moet tussen 21 en 35 jaar oud zijn.
  • Je mag geen relevante gezondheidsproblemen hebben.
  • Er mag geen sprake zijn van relevante genetische aandoeningen in de familie. Dit wordt nagevraagd via de vragenlijst en op de consultatie bij de arts.

Hou er rekening mee dat eiceldonatie gepaard kan gaan met risico’s en bijwerkingen. Volgens de Belgische wetgeving gebeurt de eiceldonatie in principe anoniem. Dat betekent dat noch de donor, noch de wensouders en hun kind(eren) informatie ontvangen over elkaar. Het fertiliteitscentrum mag in geen geval gegevens doorgeven aan de verschillende betrokken partijen. Gekende donatie – waarbij de donor en de wensouders elkaar kennen en zelf beslissen wat ze aan het kind vertellen – is ook een optie.