Bij wet mag je als donor niet betaald worden voor de eicellen, maar je mag wel een compensatie verwachten voor de kosten die je maakt in het kader van de eiceldonatie, namelijk de verplaatsingen, eventueel werkverzuim, en onkosten voor bloedafnames en echografieën.